Miesiąc: Kwiecień 2020

Prawo pasażera sprawcy zdarzenia drogowego do odszkodowania z polisy OC

Czy pasażer pojazdu, którym kierował sprawca zdarzenia ma prawo do odszkodowania? Czy podróżowanie w pojeździe sprawcy wyłącza prawo do skorzystania z jego OC? Jak wygląda prawo pasażera do odszkodowania z polisy NNW? Czy uzyskanie odszkodowania z polisy NNW wyłącza prawo do ubiegania się z polisy OC sprawcy zdarzenia?

Cel mediacji rówieśniczych

Wdrożenie mechanizmu mediacji rówieśniczej w szkole ma istotne znaczenie dla całego życia społecznego w placówce oświatowej. Po pierwsze dzieci  Mediacje szkolne i rówieśnicze  uczą się rozwiązywać konflikty i spory. Zwiększa się ogólna świadomość pozytywnych stron sprawiedliwości naprawczej.

[forminator_form id="116"]