Mediacja w dochodzeniu odszkodowań

Mediacja w dochodzeniu odszkodowań

Sprawami odszkodowawczymi zajmuję się już wiele lat. Doświadczenie zdobywałem prowadząc własną kancelarię, a także współpracując z radcami prawnymi i adwokatami. Jest to trudna branża, ponieważ klienci, to osoby poszkodowane, które często nie znają swoich praw, boją się procesów sądowych i w wielu przypadkach zwyczajnie nie mają na nie pieniędzy. Odszkodowania związane są z różnymi zdarzeniami losowymi: bardzo często z wypadkami komunikacyjnymi, ale także ze szkodami medycznymi, turystycznymi,
czy majątkowymi.

 

Jak dochodzić się o odszkodowanie?

Omawiając kwestię odszkodowań za wypadek komunikacyjny spowodowany z winy osoby trzeciej trzeba zwrócić uwagę na proces dochodzenia roszczenia.

Po pierwsze osoba poszkodowana lub w jej imieniu pełnomocnik musi złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli sprawca jest nieznany, nie posiada polisy lub zbiegł z miejsca zdarzenia, to przy zachowaniu odpowiednich procedur odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Następnie ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia. Poszkodowany jeżeli nie zgadza się z jej treścią może się odwołać do ubezpieczyciela – etap negocjacji. Jeżeli odpowiedź na odwołanie jest niesatysfakcjonująca, to osoba poszkodowana może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym na drodze cywilnej.

 

 

Mediacja w sprawach o odszkodowania komunikacyjne

Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów, a  do nich zaliczamy mediację, to coraz popularniejsze metody odciążenia wymiaru sprawiedliwości. Są to legalne i formalne działania wzmacniające sprawiedliwość naprawczą. Przy pomocy mediatora – osoby neutralnej i bezstronnej – strony konfliktu starają się dojść do porozumienia. Zawarta przed mediatorem ugoda, która jest zatwierdzona przez sąd ma moc prawną i podlega egzekucji.

Mediacja jest pomocna w drodze dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Wniosek o zgodę na mediację może poprzedzać złożenie pozwu – mediacja przedsądowa. W tym momencie jeżeli uda się przeprowadzić mediację, to poszkodowany uniknie ryzyka procesu i kosztów wniesienia opłat sądowych. Wniosek może też zostać złożony już w sądzie. Co ważne – wniosek taki może złożyć zarówno ubezpieczyciel, jak i poszkodowany. Zwracam uwagę, że wniosek złożony już na etapie, kiedy to pozew jest w sądzie na pewno będzie wywierał silniejszy nacisk na drugą stronę. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że w tym momencie poszkodowany musi już dokonać opłat sądowych – jeżeli przegra, to opłata sądowa przepadnie i dojdą jeszcze koszty zastępstwa procesowego drugiej strony.

 

Zalety mediacji w sprawach odszkodowań za wypadki komunikacyjne

Należy zauważyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe coraz chętniej zgadzają się na podjęcie mediacji. Powody są dwa: czas i pieniądze. Z reguły bowiem spór sądowy
w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne dotyczy samej wysokości odszkodowania, a nie jego istoty. Tak więc zamiast „negocjować” przed sądem, można to zrobić szybciej i taniej przed mediatorem. Ponadto – sprawna likwidacja szkód wpisuje się
w pozytywny wizerunek firmy ubezpieczeniowej, a to na dzisiejszym wolnym bardzo ważny aspekt.

Dla poszkodowanego skorzystanie z mediacji ma wiele pozytywnych aspektów: ograniczone są jego wizyty w sądzie, szybciej może otrzymać środki niezbędne do podjęcia leczenia, nie musi ponosić dodatkowych kosztów na pełnomocników i opłaty sądowe.

Jeszcze raz podkreślę, że ugoda zawarta przed mediatorem może być zatwierdzona na wniosek stron przez sąd i w tym momencie ma ona charakter wiążący i podlega egzekucji. Na szczęście sądy coraz chętniej kierują sprawy do mediacji, niestety pełnomocnicy procesowi nie zawsze są z tego faktu zadowoleni i hamują rozwój mediacji w Polsce – szkoda, bo to szansa na szybsze rozwiązywanie sporów cywilnych i gospodarczych.

 

Autor: Paweł Siejak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

[forminator_form id="116"]