Miesiąc: Luty 2020

Przychodzi windykator do mediatora

Przychodzi windykator do mediatora Czy windykator może korzystać z pomocy mediatora?   Praca windykatora nie należy do łatwych. Przede wszystkim jest to praca z ludźmi w konflikcie. Głównym zadaniem windykatora jest doprowadzenie do odzyskania należności swojego mocodawcy – wierzyciela. Wykonując zlecenie windykator korzysta z różnego rodzaju środków zmierzających przede wszystkim  do polubownego załatwienia sprawy. Niestety

Mediacja w dochodzeniu odszkodowań

Mediacja jest pomocna w drodze dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Wniosek o zgodę na mediację może poprzedzać złożenie pozwu – mediacja przedsądowa. W tym momencie jeżeli uda się przeprowadzić mediację, to poszkodowany uniknie ryzyka procesu i kosztów wniesienia opłat sądowych.

[forminator_form id="116"]